Skip navigation

គ.ចូរអ្នកសរសេរតែងសេចក្ដីពណ៌នាអំពីម្ដាយរបស់អ្នកដោយប្រើគម្រោងខាងក្រោម(ទំ.៧)

តែងសេចក្តីពណ៌នា៖ អំពីម្តាយ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៖ អ្នកមានគុណវិញ

មេរៀនទី១៖ អ្នកមានគុណ (តែងសេចក្តីពណ៌នា៖ អំពីម្តាយ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                      
សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី៧                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២