Skip navigation

ការកត់ត្រាចំណុចសំខាន់ៗនៃព័ត៌មាន (ទំ.៣៤)

បំណិន៖ ការកត់ត្រាចំណុចសំខាន់ៗនៃព័ត៌មាន

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៖ ធនធានរ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៣៖ ធនធានរ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជា (បំណិន៖ ការកត់ត្រាចំណុចសំខាន់ៗនៃព័ត៌មាន)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖
                  
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី៣៣-៣៥                                                         សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-៦