Skip navigation

ការពិពណ៌នាអំពីប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើ(ទំ.៥៩)

សន្ទនា៖ ការពណ៌នាអំពីប្រយោជន៏នៃព្រៃឈើ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃធម្មជាតិវិញ

មេរៀនទី៤៖ ប្រយោជន៍នៃធម្មជាតិ (សន្ទនា៖ ការពណ៌នាអំពីប្រយោជន៏នៃព្រៃឈើ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                          
សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៥៩                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-៣