Skip navigation

រឿងបុរសចិត្តធម៌ (P138)

រឿងបុរសចិត្តធម៌ (P138)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០៖ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរវិញ

មេរៀនទី១០៖ សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ (អំណាន៖ រឿងបុរសចិត្តធម៌)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                             
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១៣៨-១៣៩                       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-២