Skip navigation

អំនាន៖ រឿង អ្នកគ្រូរបស់គុណ(ទំ.២៦)

អ្នកគ្រូរបស់គុណ

មេរៀនទី២៖ ក្ដីសង្ឈឹមរបស់កុមារ (អ្នកគ្រូរបស់គុណ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ
ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖
                                                          
សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី២៦                                   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-៦