Skip navigation

បុណ្យតាមជំនឿ ព្រះពុទ្ធសាសនា

មេសូត្រ៖ បុណ្យតាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនា

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨៖ ជំនឿ និងសាសនាវិញ

មេរៀនទី៨៖ ជំនឿ និងសាសនា (មេសូត្រ៖ បុណ្យតាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនា)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                          
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១១០                                 សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១-២