Skip navigation

ការរៀបរប់អំពីជំនឿសាសនាផ្សេងៗ

ការរៀបរប់អំពីជំនឿសាសនាផ្សេងៗ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨៖ ជំនឿ និងសាសនាវិញ

មេរៀនទី៨៖ ជំនឿ និងសាសនា (សន្ទនា៖ ការរៀបរាប់អំពីជំនឿសាសនាផ្សេងៗ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្ត រាជធានីភ្នំពេញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                        
    សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១១២-១១៣                  សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១