Skip navigation

ការអានម៉ោង

ការអានម៉ោង

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៥ ពេលវេលាវិញ

មេរៀនទី១៥៖ពេលវេលា( ការអានម៉ោង)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀន៖ការអាន និងប្រាប់ម៉ោងគត់លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១១

មេរៀន៖ការអាន និងប្រាប់ម៉ោងគត់លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១១

មេរៀន៖ ហ្វឹកហាត់ការប្រាប់ម៉ោងពេលវេលាលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័១៣

មេរៀន៖ ហ្វឹកហាត់ការប្រាប់ម៉ោងពេលវេលាលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័១៣

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                                                                  សៀវភៅមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី៧៤     សៀវភៅមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី៧៥     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី១១   
                            
ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី១៣     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១-៣