Skip navigation

វិធីបូកត្រឹម ៧ (លំហាត់)

វិធីបូកត្រឹម៧ (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧ វិធីបូក វិធីដកចំនួន ដែលមានលេខ ១ខ្ទង់វិញ

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២
មេរៀន៖ ការប្រើបន្ទាត់ចំនួនដើម្បីបូកចំនួនតាមជួរដេកទំព័រ៧

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                    
សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៣៧   សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រ៧