Skip navigation

ចំនួន ១១ ដល់ ១៥

ចំនួន ១១ ដល់ ១៥

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០ ចំនួន ១០ដល់២០វិញ

មេរៀនទី១០៖ ចំនួន១០ ដល់ ២០ (ចំនួន ១១ ដល់ ១៥) (ម៉ោងទី១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី១០៖ ចំនួន១០ ដល់ ២០ (ចំនួន ១១ ដល់ ១៥) (ម៉ោងទី២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី១០៖ ការរាប់ អាន និងសរសេរលេខពី១០ដល់១៥ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣​ ទំព័រ៩


មេរៀន៖ ការរាប់ អាន និងសរសេរលេខពី១០ ដល់ ១៥លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ៩


មេរៀនទី១០៖ ហ្វឹកហាត់ចំនួនពី១០ ដល់ ១៥លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១០


មេរៀនទី១០៖ ហ្វឹកហាត់ចំនួនពី១០ ដល់ ១៥លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១០


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                            
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៥៣   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី៩   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី១០      

         

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-៣