Skip navigation

វិធីដកនឹង ០

វិធីដកនឹង០

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧ វិធីបូក វិធីដកចំនួន ដែលមានលេខ ១ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដែលមានលេខ១ខ្ទង់ (វិធីដកនឹង០) ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៧៖ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដែលមានលេខ១ខ្ទង់ (វិធីដកនឹង០) ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៧៖ការធ្វើប្រមាណវិធីដកមួយចំនួននឹង០
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រ២៧


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                          
សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៣៣   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រទី២៧ ​