Skip navigation

ការរាប់បន្ថែមដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន

ការរាប់បន្ថែមដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១១ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដល់២០វិញ

មេរៀនទី១១៖ ការបូកពីរចំនួនដែលមានផលបូកធំជាង១០ដោយរាប់បន្ថែម
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១៨


មេរៀនទី១១៖ការប្រើបន្ទាត់ចំនួនដើម្បីបូកតាមជួរដេក
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១៩


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

​​​​​​​​​​​                                       ​​​​​​​​​​​                                   
សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៥៦   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី១៨     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី១៩            

       

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-៣