Skip navigation

ការថ្លឹងទម្ងន់ដោយជញ្ជីងនិងប្រើខ្នាតផ្សេងៗ

ការថ្លឹងដោយជញ្ជីង និងប្រើខ្នាតផ្សេងៗ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៣ ទម្ងន់វិញ

មេរៀនទី១៣៖ ទម្ងន់ (ការថ្លឹងដោយជញ្ជីង និងប្រើខ្នាតផ្សេងៗ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ
សាលាបឋមសិក្សាសសរស្ដម្ភ ស្រុកពួក​ ខេត្តសៀមរាប

មេរៀនទី១៣៖ការថ្លឹងទម្ងន់លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ៦

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                 
សៀវភៅមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី៦៨      សៀវភៅមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី៦៩     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី៦      
         

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី១-៣