Skip navigation

លំនាំគំរូតាមរូប

លំនាំគំរូតាមរូប

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៩ លំនាំគំរូវិញ

មេរៀនទី១៩៖ លំនាំគំរូ (លំនាំគំរូតាមរូប)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម


មេរៀន៖ លំនាំគំរូតាមរូប លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័២៩


មេរៀន៖ លំនាំគំរូតាមរូប លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័២៩


មេរៀន៖ លំនាំគំរូតាមលេខ និងតាមរូប លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រ៣០


មេរៀន៖ លំនាំគំរូតាមលេខ និងតាមរូប លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រ៣០

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                            
សៀវភៅមេរៀនទី១៩ ទំព័រទី៩១    សៀវភៅមេរៀនទី១៩ ទំព័រទី៩១   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី២៩       
                                
ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី៣០    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៩ ទំព័រទី១-២