Skip navigation

ចំនួន៦ ៧ (លំហាត់)

ចំនួន៦ ៧ (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៤ ចំនួន ០ដល់១០វិញ

មេរៀនទី៤៖ ចំនួន ០ ដល់ ១០ (ចំនួន៦ ៧) (លំហាត់) ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៤៖ ចំនួន 0 ដល់ ១០ (ចំនួន៦ ៧) (លំហាត់) ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀន៖ ល្បែងហ្វឹកហាត់ចំនួនពី ០ ដល់ ៨ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី២៧

មេរៀន៖ ល្បែងឆ្កែប្រមូលឆ្អឹង លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី២៧

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                 
សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១២    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី២៧      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-២