Skip navigation

វិធីបូកនឹង ០

វិធីបូកនឹង ០

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧ វិធីបូក វិធីដកចំនួន ដែលមានលេខ ១ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដែលមានលេខ១ខ្ទង់ (វិធីបូកនឹង ០) ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៧៖ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដែលមានលេខ១ខ្ទង់ (វិធីបូកនឹង ០) ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម


មេរៀនទី៧៖ ៖ការធ្វើប្រមាណវិធីបូកមួយចំនួននឹង០
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រ១៣


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                 
សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី២៩   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រទី១៣ ​