Skip navigation

វិធីដកដែលតួទីមួយត្រឹម ១០

វិធីដកដែលតួទីមួយត្រឹម១០

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧ វិធីបូក វិធីដកចំនួន ដែលមានលេខ ១ខ្ទង់វិញ

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២
មេរៀន៖ការប្រើម្រាមដៃដើម្បីដកចំនួនត្រឹម១០ទំព័រ១៧

មេរៀនទី៧៖ការប្រើរូបភាពដើម្បីដកចំនួនត្រឹម១០
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រ១៨


មេរៀនទី៧៖ការប្រើរូបភាព និងចំនួនដើម្បីដកចំនួនត្រឹម១០
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រ១៩


មេរៀនទី៧៖ ហ្វឹកហាត់ការដកចំនួន
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រ២០

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២
មេរៀន៖ការប្រមាណវិធីដកចំនួនត្រឹម១០ទំព័រ២២


គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២
មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការដកចំនួនត្រឹម១០ទំព័រ២៩


គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២
មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការធ្វើប្រមាណវិធីដកចំនួនត្រឹម១០ទំព័រ៣០


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

    ​​                                                                             
សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៤៤     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រទី១៨    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រទី១៩  ​       

                                                                        
ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រទី២០ ​ ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រទី២២    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រទី២៩ ​    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រទី៣០