Skip navigation

ប្រៀបធៀបចំនួនគត់ដោយប្រើសញ្ញា> < =

ប្រៀបធៀបចំនួនគត់ដោយប្រើសញ្ញា តូចជាង ធំជាង ស្មើ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៧ ចំនួន និងតម្លៃ លេខតាមខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី១៧៖ ចំនួន និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ (ប្រៀបធៀបចំនួនគត់ដោយប្រើសញ្ញា តូចជាង ធំជាង ស្មើ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ ដោយប្រើ សញ្ញាតូច ធំ ឬ ស្មើ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រ២៣

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ ដោយប្រើ សញ្ញាតូច ធំ ឬ ស្មើ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រ២៣

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                      
សៀវភៅមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី៨៤     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី២៣     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១-២​​