Skip navigation

វត្ថុដែលមានវិមាត្របីងាយៗ

វត្ថុដែលមានវិមាត្របីងាយៗ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៩ ធរណីមាត្រវិញ

មេរៀនទី៩៖ ធរណីមាត្រ (វត្ថុដែលមានវិមាត្របីងាយៗ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ដែក សុភា
សាលាបឋមសិក្សាអង្គរ ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៩៖ ធរណីមាត្រវិមាត្របី លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ៧


មេរៀនទី៩៖ ការស្គាល់រាងធរណីមាត្រវិមាត្រពីរ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ៨


មេរៀនទី៩៖ ការស្គាល់រាងធរណីមាត្រវិមាត្របី លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ៨


គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣
មេរៀន៖ រូបធរណីមាត្រ និង ទីតាំងទំព័រ៥


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                    
សៀវភៅមេរៀនទី៩ ទំព័រទី៥០    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី៧    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី៨         

         

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៩ ទំព័រទី១-៣