Skip navigation

រាប់ចំនួនលើបន្ទាត់ចំនួនពី០ ដល់២០

រាប់ចំនួនដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួនពី ០ ដល់ ២០

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០ ចំនួន ១០ដល់២០វិញ

មេរៀនទី១០៖ ចំនួន១០ ដល់ ២០ (រាប់ចំនួនដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួនពី ០ ដល់ ២០)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ​ដេក សុភា
សាលាបឋមសិក្សាអង្គរ ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី១០៖ ហ្វឹកហាត់ចំនួនពី០ ដល់ ២០ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១២

មេរៀនទី១០៖ ហ្វឹកហាត់ចំនួនពី០ ដល់ ២០ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១២


មេរៀនទី១០៖ ហ្វឹកហាត់ចំនួនពី០ ដល់ ២០ ដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួនលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១៣


មេរៀនទី១០៖ ហ្វឹកហាត់ចំនួនពី០ ដល់ ២០ ដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួនលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១៣


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                           

សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៥៥    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី១២   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី១៣               
         

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-៣