Skip navigation

ប្រៀបធៀបចំនួនគត់ដោយប្រើសញ្ញា> < = (លំហាត់)

ប្រៀបធៀបចំនួនគត់ដោយប្រើសញ្ញា​><= (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៧ ចំនួន និងតម្លៃ លេខតាមខ្ទង់វិញ

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ ដោយប្រើ សញ្ញាតូច ធំ ឬ ស្មើ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រ២៣

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនមានលេខ២ខ្ទង់ ដោយប្រើ សញ្ញាតូច ធំ ឬ ស្មើ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រ២៣

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                       
សៀវភៅមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី៨៤    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី២៣    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១-២​​