Skip navigation

រៀបលំដាប់ចំនួនពីធំទៅតូច

រៀបលំដាប់ចំនួនពីធំទៅតូច

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥ ការប្រៀបធៀបចំនួនវិញ

មេរៀនទី៥៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន (រៀបលំដាប់ចំនួនពីធំទៅតូច) ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៥៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន (រៀបលំដាប់ចំនួនពីធំទៅតូច) ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                                                            
សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១៨   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៣៥     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៣៦      

     

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១