Skip navigation

វិធីបូកត្រឹម២០

វិធីបូកចំនួនត្រឹម២០

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១១ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដល់២០វិញ

មេរៀនទី១១៖ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដល់២០ (វិធីបូកចំនួនត្រឹម២០)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី១១៖ ការបូកចំនួនត្រឹម២០
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី២៣

មេរៀនទី១១៖ ហ្វឹកហាត់ការបូកចំនួនត្រឹម២០ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ២៤


មេរៀនទី១១៖ ហ្វឹកហាត់ការបូកចំនួនត្រឹម២០ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ២៤


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                        
សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៥៨   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី២៣    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី២៤              
       

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-៣