Skip navigation

រៀបលំដាប់ចំនួនពីតូចទៅធំ និងពីធំទៅតូច (លំហាត់)

រៀបលំដាប់ចំនួនពីតូចទៅធំ និងពីធំទៅតូច (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥ ការប្រៀបធៀបចំនួនវិញ

មេរៀន៖ ការរៀបលំដាប់ចំនួន បំពេញចំនួនលើរូបដង្កូវ លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៣៥

មេរៀន៖ ការរៀបលំដាប់ចំនួន ល្បែងរៀបតម្រៀបចំនួន
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៣៦

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

​​​​     ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                           

សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១៩             ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៣៥  ទំព័រទី៣៦    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១