Skip navigation

វិធីបូក (លំហាត់)

វិធីបូក (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៦ វិធីបូក និងវិធីដកវិញ

មេរៀនទី៦៖ វិធីបូក និងវិធីដក (វិធីបូក) (លំហាត់) ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៦៖ វិធីបូក និងវិធីដក (វិធីបូក) (លំហាត់) ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀន៦៖ ហ្វឹកហាត់ការបូកចំនួន
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រ៤


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                                             
សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី២៤    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រទី៤    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៦ ទំព័រទី១-២