Skip navigation

ចំនួន១ ២ ៣ (លំហាត់)

ចំនួ​ន១ ២ ៣ (លំហាត់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣ ចំនួន១ដល់៥វិញ

មេរៀនទី៣៖ ចំនួន១ ដល់៥ (ចំនួ​ន១ ២ ៣)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀន៖ ហ្វឹកហាត់ការអាន​ និងសរសេរលេខ ១ និង ២លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី១៣

មេរៀន៖ ហ្វឹកហាត់ការអាន​ និងសរសេរលេខ ១ និង ២លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី១៣

មេរៀន៖ ល្បែងស្វែងរកចំនួន លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី១៤

មេរៀន៖ ចំនួន ១ និង ២ រាប់ចំនួនរូបភាព និង សរសេរលេខតាមចំនួនរូបភាព លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី១៤

មេរៀន៖ ចំនួនពពី ១ ដល់ ៤ ល្បែងផ្គូផ្គងចំនួន លំហាត់ទី១
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី១៨

មេរៀន៖ ចំនួន៣ និង ៤ រាប់ចំនួនរូបភាព និងសរសេរលេខតាមចំនួនរូបភាព លំហាត់ទី២
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី១៨

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                        

សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី៨       ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី១៣          ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី១៤   

                                  

ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី១៨        សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២