Skip navigation

ការប្រាប់ពេលវេលា

ការប្រាប់ពេលវេលា

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៥ ពេលវេលាវិញ

មេរៀនទី១៥៖ពេលវេលា(ការប្រាប់ពេលវេលា)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម


មេរៀន៖ការប្រាប់ពេលវេលាលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១២


មេរៀន៖ការប្រាប់ពេលវេលាលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១២


មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការប្រាប់ម៉ោងពេលវេលាលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១៣


មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការប្រាប់ម៉ោងពេលវេលាលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១៣


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                                                                              សៀវភៅមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី៧៤    សៀវភៅមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី៧៥    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី១២    

                                   

 ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី១៣     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១-៣