Skip navigation

វិធីបូកត្រឹម៧ដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន

វិធីបូកត្រឹម៧ដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧ វិធីបូក វិធីដកចំនួន ដែលមានលេខ ១ខ្ទង់វិញ

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២
មេរៀន៖ ការប្រើបន្ទាត់ចំនួនដើម្បីបូកចំនួនតាមជួរដេកទំព័រ៧

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                    

សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៣៧    សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២ទំព័រ៧