Skip navigation

ប៉ាន់ស្មានចំណុះដោយប្រើខ្នាតមិនស្តង់ដា

ប៉ាន់ស្មានចំណុះដោយប្រើខ្នាតមិនស្តង់ដា

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៤ ចំណុះវិញ

មេរៀនទី១៤៖ ចំណុះ (ប៉ាន់ស្មានចំណុះដោយប្រើខ្នាតមិនស្តង់ដា)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ

សាលាបឋមសិក្សាសសរស្ដម្ភ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

មេរៀន៖ការប្រៀបធៀបចំណុះ តិចជាង ច្រើនជាង
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ៨

មេរៀន៖ការប្រៀបធៀបចំណុះ តិចជាងគេ ច្រើនជាងគេ
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ៩

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                                            
សៀវភៅមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី៧១       សៀវភៅមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី៧២        ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី៨  
                                  

ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី៩       សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី១-២