Skip navigation

ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា =

ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា =

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥ ការប្រៀបធៀបចំនួនវិញ

មេរៀនទី៥៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន (ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញាស្មើរ) ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៥៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន (ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញាស្មើរ) ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម


មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា តូចជាង ធំជាង និង ស្មើ
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៣៣

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញាតូច សញ្ញាធំ និង សញ្ញាស្មើលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័៣៤

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន ល្បែងប្រៀបធៀបចំនួន លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័៣៤

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

      ​​​​​​​​                           

សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១៦    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៣៣  ទំព័រទី៣៤            សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥