Skip navigation

ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា =

ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា =

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥ ការប្រៀបធៀបចំនួនវិញ

មេរៀនទី៥៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន (ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញាស្មើរ) ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៥៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន (ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញាស្មើរ) ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

      ​​​​​​​​                                                               
សៀវភៅមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១៦    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៣៣     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៣៤            

         

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥ ទំព័រទី១-២