Skip navigation

រាប់បន្ថែមម្ដង១០ដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន

រាប់បន្ថែមម្ដង១០ដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៧ ចំនួន និងតម្លៃ លេខតាមខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី១៧៖ ចំនួន និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់(រាប់បន្ថែមម្ដង១០ដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ
សាលាបឋមសិក្សាសសរស្ដម្ភ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

មេរៀន៖ ការតម្រៀបលំដាប់ចំនួនពី ០ ដល់ ១០០ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រ២៤

មេរៀន៖ ការតម្រៀបលំដាប់ចំនួនពី ០ ដល់ ១០០ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រ២៤

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                  
ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី២៤    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១-២​​