Skip navigation

វិធីដកដែលតួទីមួយត្រឹម ៥

វិធីដកដែលតួទីមួយត្រឹម៥

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧ វិធីបូក វិធីដកចំនួន ដែលមានលេខ ១ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៧៖ការប្រើសញ្ញាដក - ក្នុងប្រមាណវិធីដក
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រ២១


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

       ​​​​ ​​​                   
សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៣១    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រទី២១ ​