Skip navigation

ក្នុង ក្រៅ

ក្នុង ក្រៅ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី២ ទីតាំងវិញ

មេរៀនទី២៖ ទីតាំង (ក្នុង ក្រៅ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី២៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រ៧

មេរៀនទី២៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រ៧

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                              
សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី៣      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី៧      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-២