Skip navigation

ចំនួន ៩

ចំនួន៩

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៤ ចំនួន ០ដល់១០វិញ

មេរៀនទី៤៖ ចំនួន ០ ដល់ ១០ (ចំនួន៩) ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៤៖ ចំនួន 0 ដល់ ១០ (ចំនួន៩) ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀន៖ ការអាន និងសរសេរលេខ ៩
សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី២៩

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                                                    
សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១១    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ១ ទំព័រទី២៩   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-២