Skip navigation

ចំនួន ១៦ ដល់ ២០

ចំនួន ១៦ ដល់ ២០

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០ ចំនួន ១០ដល់២០វិញ

មេរៀនទី១០៖ ចំនួន១០ ដល់ ២០ (ចំនួន ១៦ ដល់ ២០) (ម៉ោងទី១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី១០៖ ចំនួន១០ ដល់ ២០ (ចំនួន ១៦ ដល់ ២០) (ម៉ោងទី២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម


មេរៀនទី១០៖ ការរាប់ អាននិងសរសេរលេខពី១៦ ដល់ ២០ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១១


មេរៀនទី១០៖ ការរាប់ អាននិងសរសេរលេខពី១៦ ដល់ ២០ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១១


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                      
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៥៤    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី១១    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-៣