Skip navigation

រៀបលំដាប់ចំនួន

រៀបលំដាប់ចំនួន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០ ចំនួន ១០ដល់២០វិញ

មេរៀនទី១០៖ ចំនួន១០ ដល់ ២០ (រៀបលំដាប់ចំនួន)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម


មេរៀនទី១០៖ ការរាប់ និងសរសេរពី ០ ដល់ ២០ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១៤

មេរៀនទី១០៖ ការរាប់ និងសរសេរពី ០ ដល់ ២០ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១៤


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                      

សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៥៤      សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៥៥     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី១៤          

         

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-៣