Skip navigation

ប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា > < =

ប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា> < =

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០ ចំនួន ១០ដល់២០វិញ

មេរៀនទី១០៖ ចំនួន១០ ដល់ ២០ (ប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី១០៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា តូចជាង ធំជាង ឬស្មើ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី១៥


មេរៀនទី១០៖ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា តូចជាង ធំជាង ឬស្មើ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១៥


មេរៀនទី១០៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនពី០ដល់២០លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១៦


មេរៀនទី១០៖ ការប្រៀបធៀបចំនួនពី០ដល់២០ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១៦


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

​​​​​​                                                        
ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី១៥     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី១៦      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-៣