Skip navigation

វិធីបូកត្រឹម៨ដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន

វិធីបូកត្រឹម៨ដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧ វិធីបូក វិធីដកចំនួន ដែលមានលេខ ១ខ្ទង់វិញ

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២
មេរៀន៖ ហ្វឹកហាត់ការបូកចំនួនតាមជួរដេកទំព័រ៨

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                       
សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៣៩    សៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រ៨