Skip navigation

ការតាងចំនួនដោយរូបភាព

ការតាងចំនួនដោយរូបភាព

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទិ១៦ ក្រាបរូបភាពវិញ

មេរៀនទី១៦៖ក្រាបរូបភាព( ការតាងចំនួនដោយរូបភាព)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម


មេរៀន៖ការអាន​ និងសង់ក្រាបរូបភាពលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១៧


មេរៀន៖ការអាន​ និងសង់ក្រាបរូបភាពលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១៧


មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការអាន​ និងសង់ក្រាបរូបភាពលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១៨


មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការអាន​ និងសង់ក្រាបរូបភាពលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១៨


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                                   
សៀវភៅមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី៧៩   សៀវភៅមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី៨០    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី១៧   

                              

ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី១៨     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី១-២