Skip navigation

ប្រៀបធៀប និងរៀបលំដាប់ចំណុះ

ប្រៀបធៀប និងរៀបលំដាប់ចំណុះ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៤ ចំណុះវិញ

មេរៀនទី១៤៖ ចំណុះ (ប្រៀបធៀប និងរៀបលំដាប់ចំណុះ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ
សាលាបឋមសិក្សាសសរស្ដម្ភ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប


មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការវាល់ចំណុះ
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១០

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

​​​​​                                                                                         
សៀវភៅមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី៧០     ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី៩      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី១០       

       

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី១-២