Skip navigation

សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃតាមលំដាប់ពេលវេលា

សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃតាមលំដាប់ពេលវេលា

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៥ ពេលវេលាវិញ

មេរៀនទី១៥៖ ពេលវេលា(សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃតាមលំដាប់ពេលវេលា)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀន៖ការអាន និងប្រាប់ម៉ោងគត់លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១១

មេរៀន៖ការអាន និងប្រាប់ម៉ោងគត់លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១១

មេរៀន៖ការប្រាប់ពេលវេលាលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១២

មេរៀន៖ការប្រាប់ពេលវេលាលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១២

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                      
សៀវភៅមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី៧៣     ​ ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី១១ និង ១២                 សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៥ ទំព័រទី១-៣