Skip navigation

អាន និងបកស្រាយក្រាបរូបភាព

អាន និងបកស្រាយក្រាបរូបភាព

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទិ១៦ ក្រាបរូបភាពវិញ

មេរៀនទី១៦៖ក្រាបរូបភាព( អាន និងបកស្រាយក្រាបរូបភាព)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀន៖ការអាន​ និងសង់ក្រាបរូបភាពលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១៧


មេរៀន៖ការអាន​ និងសង់ក្រាបរូបភាពលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១៧


មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការអាន​ និងសង់ក្រាបរូបភាពលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១៨


មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការអាន​ និងសង់ក្រាបរូបភាពលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១៨

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                                   
សៀវភៅមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី៧៩    សៀវភៅមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី៨០   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី១៧ 

                             

ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី១៨    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៦ ទំព័រទី១-២