Skip navigation

តម្លៃលេខតាមខ្ទង់

តម្លៃលេខតាមខ្ទង់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៧ ចំនួន និងតម្លៃ លេខតាមខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី១៧៖ ចំនួន និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ (តម្លៃលេខតាមខ្ទង់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម


មេរៀន៖ តម្លៃលេខតាមខ្ទង់នៃចំនួនលេខមានលេខ ២ខ្ទង់ លំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រ២៥

មេរៀន៖ តម្លៃលេខតាមខ្ទង់នៃចំនួនលេខមានលេខ ២ខ្ទង់ លំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រ២៥

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                      
សៀវភៅមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី៨៦  ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី២៥   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី១-២​​