Skip navigation

ប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន

ប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០ ចំនួន ១០ដល់២០វិញ

មេរៀនទី១០៖ ចំនួន១០ ដល់ ២០ (ប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី១០៖ ហ្វឹកហាត់ចំនួនពី០ ដល់ ២០ ដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួនលំហាត់ទី១
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១៣


មេរៀនទី១០៖ ហ្វឹកហាត់ចំនួនពី០ ដល់ ២០ ដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួនលំហាត់ទី២
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១៣


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                           
 សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៥៥    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី១៣    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-៣