Skip navigation

ការប្រៀបធៀបចំណុះ

ការប្រៀបធៀបចំណុះ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៤ ចំណុះវិញ

មេរៀនទី១៤៖ ចំណុះ (ការប្រៀបធៀបចំណុះ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ
សាលាបឋមសិក្សាសសរស្ដម្ភ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

មេរៀនទី១៤៖ការប្រៀបធៀបចំណុះដោយប្រើវត្ថុជាក់ស្ដែង
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ៧

មេរៀន៖ ការប្រៀបធៀបចំណុះ តិចជាងគេ ច្រើនជាងគេ
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័៩


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                             
សៀវភៅមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី៧០   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី៨   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី៩ ​​     

           

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី១-៣