Skip navigation

វិធីបូកត្រឹម ៧

វិធីបូកត្រឹម ៧

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧ វិធីបូក វិធីដកចំនួន ដែលមានលេខ ១ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដែលមានលេខ១ខ្ទង់ (វិធីបូកត្រឹម ៧) ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ
សាលាបឋមសិក្សាសសរស្ដម្ភ ស្រុកពួក ខេត្តសៀម

មេរៀនទី៧៖ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដែលមានលេខ១ខ្ទង់ (វិធីបូកត្រឹម ៧) ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ 
សាលាបឋមសិក្សាសសរស្ដម្ភ ស្រុកពួក ខេត្តសៀម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

         
សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី៣៧