Skip navigation

វិធីបូកត្រឹម ៥

វិធីបូកត្រឹម៥

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៧ វិធីបូក វិធីដកចំនួន ដែលមានលេខ ១ខ្ទង់វិញ

មេរៀនទី៧៖ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដែលមានលេខ១ខ្ទង់ (វិធីបូកត្រឹម៥) ម៉ោងទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី​ 
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៧៖ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដែលមានលេខ១ខ្ទង់ (វិធីបូកត្រឹម៥) ម៉ោងទី២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៧៖ ការប្រើសញ្ញាបូកក្នុងប្រមាណវិធីបូកដែលមានផលបូកត្រឹម៥
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រ៥


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                            
សៀវភៅមេរៀនទី៧ ទំព័រទី២៧    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រទី៥ ​