Skip navigation

វិធីបូកដែលតួនីមួយៗមានលេខមួយខ្ទង់

វិធីបូកដែលតួនីមួយៗមានលេខមួយខ្ទង់

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១១ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដល់២០វិញ

មេរៀនទី១១៖ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដល់២០ (វិធីបូកដែលតួនីមួយៗមានលេខមួយខ្ទង់) (ម៉ោងទី១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី១១៖ វិធីបូក វិធីដកចំនួនដល់២០ (វិធីបូកដែលតួនីមួយៗមានលេខមួយខ្ទង់) (ម៉ោងទី២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម


មេរៀនទី១១៖ ការបូកពីរចំនួនដែលមានផលបូកធំជាង១០
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រ១៧


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                      
 សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៥៦     សៀវភៅមេរៀនទី១១ ទំព័រទី៥៧   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៣ ទំព័រទី១៧           

         

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១១ ទំព័រទី១-៣