Skip navigation

ចំណែកមិនស្មើគ្នា

ចំណែកមិនស្មើគ្នា (ម៉ោងទី១)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨ ចំណែកវិញ

មេរៀនទី៨៖ ចំណែក (ចំណែកមិនស្មើគ្នា) (ម៉ោងទី១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៨៖ ចំណែក (ចំណែកមិនស្មើគ្នា) (ម៉ោងទី២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី
សាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៨៖ចំណែកស្មើគ្នា និងចំណែកមិនស្មើគ្នា
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រ៣១

មេរៀនទី៨៖ ការប្រើរូបភាពនិងចំនួន ដើម្បីបូកចំនួនត្រឹម១០
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រ៣៣


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                      
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៤៦   ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រទី៣១    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ២ ទំព័រទី៣៣    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១-៣