Skip navigation

ការវាល់ចំណុះ

ការវ៉ាល់ចំណុះ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៤ ចំណុះវិញ

មេរៀនទី១៤៖ ចំណុះ (ការវ៉ាល់ចំណុះ)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ
សាលាបឋមសិក្សាសសរស្ដម្ភ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

មេរៀន៖ហ្វឹកហាត់ការវាល់ចំណុះ
សៀវភៅលំហាត់កូនស្វាឆ្លាតគ៤ទំព័រ១០

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖

                                                                                            
សៀវភៅមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី៧១     សៀវភៅមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី៧២      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតគ៤ ទំព័រទី១០      

         

សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៤ ទំព័រទី១-២